Faizal, M. (2016). Studi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam. Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2(1), 83-98. https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.40