Faizal, Moh. 2016. “Studi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam”. Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 2 (1), 83-98. https://doi.org/10.36908/isbank.v2i1.40.