Faizal, M. (2016) “Studi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam”, Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2(1), pp. 83-98. doi: 10.36908/isbank.v2i1.40.